Posudek staletých dubů u Belvederu

U oblíbeného valtického zámečku rostou velmi staré duby, u kterých bylo nutné zjistit jejich zdravotní stav. Vypracoval jsem posudek a stromy jsou zachovány.