Posudky a rizikové kácení pro obec Terezín

V terezíně se po vichřici téměř vyvrátil jeden smrk, na který sem udělal posudek a na konec se musel i kácet. Také jsem dělal posudek na docela zdravou lípu, ze které měli občané obavy.