Přírodní rezervace kamenný vrch

Pro ekologický spolek Rezekvítek jsme ořezávali ochmet evropský z přetížených dubů.