Ořez břízy

Bříza bělokorá zasahovala do střechy a telefonních drátů, tudíž jsem ji musel zaredukovat.