Rizikové kácení ořešáku královského

Na konci vegetační doby jsem kácel uschlý ořešák v zahradě rodinného domu.