Rizikové kácení

Kácení stromu v zastavěném území a na místech, kde strom kvůli překážkám nejde pokácet tradiční metodou.