Posudek zdravotního stavu stromu

Posudek vitality a stability stromu, zajištění provozní bezpečnosti.